0313 473 418

Centrum “de Meent” uit Angerlo  vervangt lampen door LED verlichting en wordt hierin gesteund  door een subsidie van €10.000,- van het Oranje Fonds. Hierdoor is het mogelijk om dit project te starten.

 

De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. In juni 2018 is een voorstel voor de wet ingediend. Dat gaat uit van 95% minder CO2 uitstoot in 2050 (en al 49% in 2030). Gemeente Zevenaar neemt samen met inwoners en ondernemers verantwoordelijkheid en stelt daarom de volgende ambities:

  • 100% energie neutrale organisatie in 2025
  • 100% energie neutrale gemeente in 2040
  • 100% aardgasvrij in 2040
  • 100 kg restafval per inwoner per jaar

 

Stichting Dorpshuis Angerlo ook bekend onder handelsnaam Centrum “de Meent” sluit zich aan bij de ambities van de Gemeente Zevenaar en Nederland.  Duurzaamheid is voor De Meent belangrijk om nu en in de nabije toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan een betere en schonere wereld. De Meent ziet het als haar taak om een voorbeeld te zijn voor de inwoners van Angerlo en omstreken. Juist door onze centrale functie kunnen wij het verschil maken door zelf te laten zien hoe met bestaande en nieuwe middelen energie te besparen.

 

Hiervoor hebben wij een simpel en doeltreffend plan opgesteld:

 

  1. We voorkomen onnodig gebruik door op zoek te gaan naar sluipverbruikers en deze te reduceren 2. We gaan besparen op het verbruik voor o.a. verlichting, verwarming en eventueel betere isolatie 3. De resterende elektrische energie willen we duurzaam opwekken met zonne-energie

 

Ons doel is om minimaal 50% van onze CO2 footprint te verminderen.

 

Een eerste stap om bovenstaand plan te realiseren is nu uitgevoerd: het besparen op het verbruik van onze verlichting. Momenteel zijn alle lampen door heel ons dorpshuis vervangen door LED verlichting. Dit plan hebben wij mede kunnen realiseren dankzij de subsidie die wij van het Oranje Fonds hebben mogen ontvangen.

 

Ook onze medewerkers en vrijwilligers staan achter onze plannen.  Echter zonder financiële steun zijn deze plannen niet realiseerbaar. Dus nogmaals grote dank aan het Oranje Fonds.

Uiteindelijk willen we onze inwoners laten zien hoe wij dit tot een succes hebben gebracht en hoe men het thuis op eenzelfde manier kan aanpakken.