0313 473 418

Plastic zakken kunt u verkrijgen op de komende woensdagen tussen 17.00 uur en 19.00 uur.

Dit geldt voor de huidige Corona-periode en eventuele verlenging alsmede zolang
de regelgevingen van de Overheid niet anders voorschrijven.

Bestuur Stichting Dorpshuis / Centrum “de Meent”